ieo prognoza cen2020Instytut Energetyki Odnawialnej opracował zaktualizowaną prognozę (do 2040 roku) średniorocznych kosztów wytwarzania energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym. Piąta z kolei aktualizacja prognozy IEO została oparta na weryfikacji założeń i wyników poprzedniej, która odnosiła się do scenariusza transformacji energetycznej wg projektu Krajowego planu na rzecz Klimatu KPEiK z grudnia 2019 r. Obecna prognoza uwzględnia ewolucyjną zmianę początkowo niezwykle konserwatywnego podejścia rządu do strategii energetycznej, aktualizuje dane statystyczne wskazujące na znacznie szybsze niż zakładał rząd RP odchodzenie od węgla (zarówno na poziomie wytwarzania jak i redukcji ambicji inwestycyjnych), szybszy rozwój OZE i gwałtowną poprawę konkurencyjności energetyki odnawialnej. Z prognozy wynika, że do 2036 roku ceny enerrgii beda rosnąć. Pełny raport jest płatny i można go zakupić w postaci elektronicznej na stronie: http://sklepieo.pl/prognoza-kosztow-wytwarzania-i-cen-energii-elektrycznej-do-2040-roku-aktualizacja-marzec-2020.html