Tabela - bilans energetyczny przedsiębiorstwaBrak precyzyjnych zapisów w ustawie o efektywności energetycznej dotyczących sposobu bilansowania całego przedsiębiorstwa lub innego obiektu wykorzystującego różne sposoby zasilania w energię oraz brak precyzyjnych zapisów w regulaminach programów promujących poprawę efektywności energetycznej (głównie w ramach RPO) skłonił mnie do próby stworzenia uniwersalnego sposobu przedstawienia  modernizacji energetycznych w postaci jednej tabelki w arkuszu kalkulacyjnym. Tabela pozwala na przedstawienie skutków energetycznych często bardzo złożonych modernizacji, które zwiększają efektywność energetyczną zakładu lub nowoczesnego budynku. Jako przykład przedstawiono bilans przedsiębiorstwa przed i po modernizacji polegającej na:

 • termomodernizacji budynku,
 • wymianie źródła ciepła na c.o. (z węglowego na ciepło sieciowe),
 • zastosowaniu pompy ciepła do wspomagania c.o., 
 • wymianie wózka widłowego z ON na LPG,
 • modernizacji oświetlenia,
 • zastosowaniu kogeneracji gazowej (ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u.),
 • zainstalowaniu kolektorów słonecznych (wspomaganie c.w.u.),
 • powiększeniu istniejącej instalacji FV,
 • wymianie maszyn na energooszczędne.

Brak odpowiednich narzędzi, w przypadku tak skomplikowanych przedsięwzięć utrudnia jednoznaczną ocenę całości pod względem poprawy efektywności energetycznej. Przedstawiona tabela może być takim narzędziem służącym do uporządkowania prezentacji wyników wielu audytów częściowych, które muszą poprzedzić jej powstanie.

Jeśli jesteś osobą związaną z efektywnością energetyczną i pragniesz udoskonalić, zmienić lub zastosować ten sposób prezentacji wyników proszę napisz do mnie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając cel wykorzystania, a otrzymasz bezpłatnie tę tabelę w postaci arkusza  Excela (plik xlsx). Bardzo chętnie opublikuję wszystkie uwagi i korekty czy nowe koncepcje dotyczące opisanego problemu.

Urząd Regulacji Energetyki opublikował na swojej stronie  stronie dokładne wyjaśnienia niektórych kryteriów jakie należy rozpatrywać przy określaniu przedsiębiorstw zobowiązanych do przeprowadzenia audytu energetycznego zgodnie z Art 36 i 37 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. W rozbudowanej tabelce podano wszystkie kombinacje 3 podstawowych kryteriów: wielkości zatrudnienia, sumy aktywów bilansu i rocznego obrotu netto. Z tabelki wynika, że jeśli Twoje przedsiębiorstwo spełnia kryterium zatrudnienia, czyli zatrudniało  w roku 2014 i 2015 ponad 250 pracowników (L.p. 1), to nie ma sensu dalej analizować kryteriów finansowych. Musisz do 30-09-2017 roku przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Jeśli jest inaczej to sprawdź, które kryteria i w jakich latach przekroczyła Twoja firma. Jeśli choć w jednym roku roczny obrót i suma aktywów przekroczyły jednocześnie podane liczby to równiez musisz wykonać audyt. Poniżej tabela przeliczona z euro na złotówki: 

L.p. Lata Średnioroczne zatrudnienie Roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych Suma aktywów bilansu
1 2014 250 lub więcej bez znaczenia bez znaczenia
2015 250 lub więcej
2 2014 bez znaczenia więcej niż 213,115 mln zł więcej niż 183, 279 mln zł
2015 więcej niż 213,075 mln zł więcej niż 183, 245 mln zł
3 2014 250 lub więcej bez znaczenia bez znaczenia
2015 bez znaczenia więcej niż 213,075 mln zł więcej niż 183, 245 mln zł
4 2014 bez znaczenia więcej niż 213,115 mln zł więcej niż 183, 279 mln zł
2015 250 lub więcej bez znaczenia bez znaczenia


Uwagi:
1. Podane powyżej kwoty zostały wyliczone na podstawie ustawowych danych np. 50 ml € x 4,2615 zł/€ = 213,075 ml zł
2. URE nie precyzuje jak postępować gdy przekroczonie w/w wartści granicznych nastąpi w innych latach niż 2014-2015. Można domniemywać, że należy wtedy przeliczyć podane w euro wartości po aktualnym kursie.

Ponadto wyjaśnia kwestie obowiązkowych audytów w przypadku:

 • Badanie powiązań kapitałowych na potrzeby ustalenia, czy podmiot posiada status „dużego" przedsiębiorcy.
 • Sposób obliczania średniorocznego zatrudnienia na potrzeby ustalenia statusu dużego przedsiębiorcy.
 • Wdrożenie przez podmiot zobowiązany systemu zarządzania energią certyfikowanego przez niezależny podmiot zgodnie z normą PN-EN ISO 50001.
 • Zakres audytu (w zależności od tytułu prawnego do nieruchomości).
 • Obowiązek sporządzenia audytu przez podmiot leczniczy.
 • Obowiązek sporządzenia audytu przedsiębiorstwa przez spółdzielnię mieszkaniową (czy spółdzielnia mieszkaniowa jest przedsiębiorcą).
 • Obowiązek sporządzenia audytu przez uczelnię.

Więcej na stronie:

https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/

 Jeśli Twoja Firma ma siedzibę na terenie województwa Śląskiego i jesteś zainteresowany zleceniem wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na ten temat zadzwoń pod numer: 602231141

Obecnie wszystkie duże przedsiębiorstwa można, ze względu na ich stosunek do nowej ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r., można podzielić na poniższe grupy:
1. przedsiębiorstwa, które  zleciły wykonanie audytu energetycznego i posiadają już, bądź w najbliższym czasie będą posiadały raport z tego audytu,
2. przedsiębiorstwa, które posiadają system zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001.
3. przedsiębiorstwa, które świadomie wstrzymały się ze zleceniem wykonania audytu energetycznego do momentu wejścia w życie ustawy EE,
4. przedsiębiorstwa, które planują wprowadzenie systemu zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001,
5. przedsiębiorstwa, które mają wprowadzony system zarządzania środowiskiem lub jakością i "myślą" o wykonaniu audytu energetycznego w ramach tych systemów,
6. przedsiębiorstwa, które żyją w błogiej nieświadomości przebiegu burzliwego procesu legislacji.