Boze Narodzenie 2018

ieo prognoza cen2020Instytut Energetyki Odnawialnej opracował zaktualizowaną prognozę (do 2040 roku) średniorocznych kosztów

...

Podajemy za URE informację o skutkach wprowadzenia tzw. Ustawy prądowej dla różnych grup odbiorców

...