Podajemy za URE informację o skutkach wprowadzenia tzw. Ustawy prądowej dla różnych grup odbiorców energii elektrycznej:

Ustawa prądowa w 2020 roku