Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych (SCIAE) w dniu 16.02.2023 r. (czwartek) 1000-1130 organizuje webinarium:

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej systemów scentralizowanych (sieci cieplnych).

Tematyka szkolenia.

  1. Aktualny stan prawny.
  2. Projekty nowych przepisów.
  3. Sposób liczenia wskaźnika wP,c .
  4. Problemy z wyliczeniem wskaźnika wP,c - wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
  5. Wybrane błędy przy sporządzaniu świadectw i audytów energetycznych.
  6. Wpływ wskaźnika wP,c na charakterystykę energetyczną budynków.
  7. Prezentacja ogólnopolskiej bazy wskaźników wP,c dla sieci ciepłowniczych.

Szkolenie organizuje: Maciej Mierzejewski - tel. 602 231 141

Odpłatność: Webinarium - Szkolenie bezpłatne

Rejestracja: https://sciae.clickmeeting.com

Na stronie URE zamieszczona została informacja z załączonym wzorem pisma powiadamiającego o przeprowadzeniu obowiązkowego audytu energetycznego. W zawiadomieniu należy podać m.in. nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt i wymienić wszystkie proponowane przedsięwzięcia z podaniem okresu uzyskiwania oszczędności  oraz średnioroczne oszczędności energii finalnej w toe (tonach oleju ekwiwalentnego). Treść informacji:

"W związku z pojawiającymi się ze strony przedsiębiorców pytaniami, dotyczącymi sposobu realizacji obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa (art. 38 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej - Dz. U. z 2016 r. poz. 831), poniżej załączamy przykładowy wzór przedmiotowego zawiadomienia przygotowany w formie pliku edytowalnego, w celu zapewnienia porównywalności przedstawianych Prezesowi URE danych.

Zawiadomienie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu."

Wzór zawiadomienia o audycie:  adobereader  word

Jeśli Twoja firma znajduje się w województwie śląskim i chcesz dowiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa zadzwoń: 602-231-141

 

Po raz pierwszy szkolenie, na które wszyscy czekali !

Cele szkolenia:
1. Przygotowanie wybranych pracowników do obowiązków wynikającej z nowej Ustawy o efektywności energetycznej.
2. Przekazanie podstawowej wiedzy ułatwiającej podjęcie decyzji o wyborze optymalnego dla Przedsiębiorstwa sposobu wywiązania się z narzuconych obowiązków poprawy efektywności energetycznej czyli wybór pomiędzy:
• sporządzeniem audytu energetycznego przedsiębiorstwa,
• sporządzenie audytu w ramach systemu zarządzania środowiskiem,
• wdrożeniem systemu zarządzania energią w oparciu o normę ISO 50001,
• wdrożeniem systemu ekozarządzania EMAS.

Sejm uchwalił nową Ustawę o efektywności energetycznej w dniu 20 maja 2016 r. opublikowaną w Dzienniku Ustaw 11-06-2016r. Data wejścia w życie ustawy zgodnie z art. 60 jest to 1 października 2016 roku.
Jednym z ważniejszych nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz wykonania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa.