Po raz pierwszy szkolenie, na które wszyscy czekali !

Cele szkolenia:
1. Przygotowanie wybranych pracowników do obowiązków wynikającej z nowej Ustawy o efektywności energetycznej.
2. Przekazanie podstawowej wiedzy ułatwiającej podjęcie decyzji o wyborze optymalnego dla Przedsiębiorstwa sposobu wywiązania się z narzuconych obowiązków poprawy efektywności energetycznej czyli wybór pomiędzy:
• sporządzeniem audytu energetycznego przedsiębiorstwa,
• sporządzenie audytu w ramach systemu zarządzania środowiskiem,
• wdrożeniem systemu zarządzania energią w oparciu o normę ISO 50001,
• wdrożeniem systemu ekozarządzania EMAS.

Największą wartością tego szkolenia są prelegenci:
Włodzimierz Bagiński – właściciel firmy PROTON, specjalista ds. kompensacji, jakości energii elektrycznej i pomiarów.
Mirosław Czarnik - Prezes Górnośląskiego Parku Przemysłowego, właściciela budynku Goeppert-Mayer.
Magdalena Gawarecka – menadżer ds. efektywności energetycznej i środowiska
w Qualityaustria Polska sp. z o.o., auditor wiodący ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, trener.
Maciej Mierzejewski – audytor energetyczny, Certyfikowany Audytor ds. Energetyki oraz Certyfikowany Ekspert ds. Energetyki (CEE) w Programie NF, redaktor portalu www.audytoenerg.pl.
Jan Surówka – audytor energetyczny instalacji przemysłowych z wieloletnim doświadczeniem, specjalista od audytów systemów technicznych, w tym układów pompowych, układów sprężonego powietrza oraz świadectw efektywności energetycznej - białych certyfikatów, efektywności energetycznej budynków, trener efektywności energetycznej.

Jakich firm dotyczą zagadnienia omawiane na szkoleniu ?
Szkolenie dotyczy dużych przedsiębiorstw z województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego, zatrudniające ponad 250 pracowników lub o obrocie w 2015 roku ponad 204 mln zł.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu ?
Szkolenie adresowane jest do zarządów przedsiębiorstw i osób odpowiedzialnych za zarządzanie energią oraz pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie obowiązkowego audytu energetycznego.

Jedyna okazja na „dotknięcie" działającego układu trigeneracji w budynku biurowym !
Będzie to możliwe podczas zwiedzania jedynego w Europie kontynentalnej niskoenergetycznego budynku biurowego Geppert-Mayer, zaprojektowanego zgodnie z zasadami budownictwa zrównoważonego. Jest przykładem skomplikowanego układu wysokoefektywnego systemu alternatywnego zaopatrzenia w energię i ciepło oraz racjonalnej gospodarki wodnej i energetycznej..
W ramach szkolenia zapewniamy każdemu uczestnikowi:

  • dużą porcję praktycznej wiedzy w tym materiały szkoleniowe,
  • zwiedzanie niskoenergetycznego budynku biurowego z układem trigeneracji,
  • dyplom uczestnictwa w szkoleniu,
  • fakturę.

Ponadto: przerwy kawowe, lunch, dyskusje kuluarowe.

Program szkoleniainfo_program2016-06-15.pdf adobereader
Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem o tej tematyce zadzwoń: 602231141