Na stronie URE zamieszczona została informacja z załączonym wzorem pisma powiadamiającego o przeprowadzeniu obowiązkowego audytu energetycznego. W zawiadomieniu należy podać m.in. nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt i wymienić wszystkie proponowane przedsięwzięcia z podaniem okresu uzyskiwania oszczędności  oraz średnioroczne oszczędności energii finalnej w toe (tonach oleju ekwiwalentnego). Treść informacji:

"W związku z pojawiającymi się ze strony przedsiębiorców pytaniami, dotyczącymi sposobu realizacji obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa (art. 38 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej - Dz. U. z 2016 r. poz. 831), poniżej załączamy przykładowy wzór przedmiotowego zawiadomienia przygotowany w formie pliku edytowalnego, w celu zapewnienia porównywalności przedstawianych Prezesowi URE danych.

Zawiadomienie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu."

Wzór zawiadomienia o audycie:  adobereader  word

Jeśli Twoja firma znajduje się w województwie śląskim i chcesz dowiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa zadzwoń: 602-231-141

 

Po raz pierwszy szkolenie, na które wszyscy czekali !

Cele szkolenia:
1. Przygotowanie wybranych pracowników do obowiązków wynikającej z nowej Ustawy o efektywności energetycznej.
2. Przekazanie podstawowej wiedzy ułatwiającej podjęcie decyzji o wyborze optymalnego dla Przedsiębiorstwa sposobu wywiązania się z narzuconych obowiązków poprawy efektywności energetycznej czyli wybór pomiędzy:
• sporządzeniem audytu energetycznego przedsiębiorstwa,
• sporządzenie audytu w ramach systemu zarządzania środowiskiem,
• wdrożeniem systemu zarządzania energią w oparciu o normę ISO 50001,
• wdrożeniem systemu ekozarządzania EMAS.

Podajemy za URE informację o skutkach wprowadzenia tzw. Ustawy prądowej dla różnych grup odbiorców energii elektrycznej:

Ustawa prądowa w 2020 roku

Sejm uchwalił nową Ustawę o efektywności energetycznej w dniu 20 maja 2016 r. opublikowaną w Dzienniku Ustaw 11-06-2016r. Data wejścia w życie ustawy zgodnie z art. 60 jest to 1 października 2016 roku.
Jednym z ważniejszych nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz wykonania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa.