Po raz pierwszy szkolenie, na które wszyscy czekali !

Cele szkolenia:
1. Przygotowanie wybranych pracowników do obowiązków wynikającej z nowej Ustawy o efektywności energetycznej.
2. Przekazanie podstawowej wiedzy ułatwiającej podjęcie decyzji o wyborze optymalnego dla Przedsiębiorstwa sposobu wywiązania się z narzuconych obowiązków poprawy efektywności energetycznej czyli wybór pomiędzy:
• sporządzeniem audytu energetycznego przedsiębiorstwa,
• sporządzenie audytu w ramach systemu zarządzania środowiskiem,
• wdrożeniem systemu zarządzania energią w oparciu o normę ISO 50001,
• wdrożeniem systemu ekozarządzania EMAS.